Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Vlaams-Brabant

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant staat in voor het uitvoeren van het sociaal-economisch beleid van de Provincie Vlaams-Brabant.

Het ter beschikking stellen van kwaliteitsvolle infrastructuur aan het bedrijfsleven vormt de kerntaak van de POM.
Daartoe ontwikkelt de POM greenfield bedrijventerreinen, maar werkt ze ook aan de reconversie van brownfieldsites. Duurzaamheid is een sleutelwoord bij de realisatie van deze projecten. Na de ontwikkeling van een bedrijventerrein blijft de POM actief betrokken bij het beheer ervan.

De POM participeert in en maakt deel uit van het bestuur van tal van bedrijvencentra verspreid over de provincie Vlaams-Brabant.

Met strategische projecten in de sectoren logistiek en voeding en met het Luchthavenhuis is de POM pionier in de versterking van het economisch weefsel in de provincie Vlaams-Brabant.

Bedrijveterreinen Bedrijventerreinen

Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen

Reconversie bedrijventerreinen Reconversie bedrijventerreinen

Bedrijveterreinen Parkmanagement

• Project in de kijker

Vlaamse Staak: verkoop drie laatste percelen! - Opwijk


5 ha | Verkoop 3 laatste percelen

De gemeente Opwijk, Haviland en POM hebben het genoegen u de verkoop van de drie laatste percelen binnen de lokale bedrijvenzone ‘Vlaamse Staak’ aan te kondigen.

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.