Persbericht Provincie Vlaams-Brabant: Gemeenschappelijke verklaring aanpak reconversiegebied Vilvoorde-Machelen

Op 5 juli 2019 vond een bijeenkomst plaats van het Beheerscomité van het strategisch project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen'.

In dit door Vlaanderen erkende strategisch project werken de provincie Vlaams-Brabant, de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en de POM Vlaams-Brabant samen aan de herontwikkeling van het voormalig industrieel gebied op de grens van Vilvoorde, Machelen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lees hier het persbericht ...

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.