POM - digitaal

In 2019 heeft POM zijn klassieke website www.pomvlaamsbrabant.be onderhouden en beheerd.

Het secretariaat heeft eenvoudige toegang tot de inhoud, waardoor de info opnieuw up-to-date werd gebracht met de vorderingen van projecten. De website werd ook aangewend voor de bekendmaking van openbare onderzoeken. Daarnaast is vooral aandacht besteed aan het actief maken van het Linkedin-account van POM Vlaams-Brabant. In 2019 werd de pagina vooreerst echt levend gemaakt, waardoor het aantal actieve volgers vertienvoudigde tot een kleine 200. Nieuwsfeiten met betrekking tot onze activiteiten worden hier als eerste publiek gemaakt en parallel op de website. De interactie illustreert dat POM op de voet wordt gevolgd door de vakwereld waarbinnen zij opereert.

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.