Bedrijvencentrum Zaventem

Wat we samen doen, doen we beter én goedkoper! Dat is de basisgedachte van BC Zaventem.

De kosten voor infrastructuur, onthaal, administratie en apparatuur worden gedeeld. Bedrijven kunnen op een flexibele manier gebruik maken van het secretariaat. Als starter kom je in contact met andere startende bedrijven, over de grenzen van sectoren en producten heen. 
BC Zaventem biedt aan starters de gelegenheid om zich volledig op hun core business te concentreren.

Projectfiche

Bedrijvencentrum Zaventem


Type

Bedrijfsverzamelgebouwen

Locatie

Leuvensesteenweg 617
1930 Zaventem

Contact

Steven Vols
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 90
steven.vols@pomvlaamsbrabant.be

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.