De Drie Tommen Tienen

De KMO-zone maakt deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan 3 Tommen dat er op gericht is de wijk Grimde in Tienen op te waarderen.

Bedrijvenzone en volkstuinen


De zone die ontwikkeld werd door de POM omvat een gebied van ongeveer 5 ha, waarvan 2,2 ha ontwikkeld wordt tot bedrijvenzone. Het overige gebied is ingericht als een ruime bufferzone. De aanleg van deze grote groenzone is gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Buurtgroen Tienen.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland stond in voor de inrichting van de buffer als buurtpark met een zone voor volkstuinen.

Buurtgroen Tienen is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de gerealiseerde volkstuinen.

De POM stond in voor het bouwrijp maken van het terrein.
De beschikbare percelen zijn deels verkocht aan eindgebruikers en deels aan een privé ontwikkelaar die er bedrijfsgebouwen voor KMO's op zal realiseren.

Projectfiche

pdf

De Drie Tommen Tienen


Oppervlakte

2,2 ha

Type

Bedrijventerreinen

Status

Nieuw, in ontwikkeling

Locatie

Bietenweg
3300 Tienen

Contact

Renaat Kuipers
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 82
renaat.kuipers@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.