De Drie Tommen Tienen

De KMO-zone maakt deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan 3 Tommen dat er op gericht is de wijk Grimde in Tienen op te waarderen.

Bedrijvenzone en volkstuinen


De zone die ontwikkeld wordt door de POM omvat een gebied van ongeveer 5 ha, waarvan 2,2 ha ontwikkeld wordt tot bedrijvenzone. Het overige gebied wordt ingericht als een ruime bufferzone. Voor de aanleg van deze grote groenzone is er een samenwerking opgezet met Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Buurtgroen Tienen.

De POM Vlaams-Brabant staat in voor de aanleg van de infrastructuur en de ontwikkeling van de bedrijvenzone.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland staat in voor de inrichting van de buffer als buurtpark met een zone voor volkstuinen.

Buurtgroen Tienen is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de volkstuinen.

Projectfiche

pdf

De Drie Tommen Tienen


Oppervlakte

2,2 ha

Type

Bedrijventerreinen

Status

Nieuw, in ontwikkeling

Locatie

Bietenweg
3300 Tienen

Contact

Tom Philips
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 98
tom.philips@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.