Grijpen Tienen

35 ha gronden voor bedrijven om te ondernemen in het Tiense.

In 1996 werd tussen de stad Tienen en de toenmalige GOM Vlaams-Brabant een overeenkomst afgesloten voor de gezamenlijke realisatie van een regionale bedrijvenzone Grijpen. De zone is sinds 2012 volledig in gebruik.
Een 30-tal bedrijven stellen er ongeveer 1 000 mensen te werk.

Projectfiche

Grijpen Tienen


Oppervlakte

35 ha

Type

Bedrijventerreinen

Status

Operationeel

Locatie

Grijpenlaan 1002
3300 Tienen

Contact

Gert Van denstorme
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 99
gert.vandenstorme@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.