Wetenschapspark Arenberg Leuven

Als provinciale actor inzake regionale ontwikkeling is de POM als lid van het Beheerscomité, betrokken bij de ontwikkeling van het Wetenschapspark Arenberg-Leuven.

Het Wetenschapspark Arenberg wil de hightechregio Leuven versterken door een stimulerende omgeving en een goed uitgebouwde infrastructuur aan te bieden. Op die manier wil het Wetenschapspark jonge, hightech bedrijven en (internationale) R&D-intensieve ondernemingen ondersteunen die op lange termijn willen samenwerken rond onderzoek in de regio Leuven.

Het terrein is 13 hectare groot en zal na volledige ontwikkeling vier gebouwenclusters omvatten die elk 25 000 m² werkruimte bieden.
Twee van deze gebouwenclusters zijn voorzien voor de biogenerator en omvatten gespecialiseerde ondersteuning en faciliteiten voor biotechbedrijven. De overige twee clusters leggen zich toe op informatie- en communicatietechnologie en andere hoogtechnologische sectoren.

Diverse bedrijven, waaronder spin-offs van de KU Leuven hebben zich al in de gebouwen van het wetenschapspark gevestigd.

Projectfiche

Wetenschapspark Arenberg Leuven


Oppervlakte

13 ha

Type

Bedrijventerreinen

Status

Operationeel

Locatie

Gaston Geenslaan 1
3001 Leuven

Contact

Rudi Van Mellaert
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 96
rudi.vanmellaert@pomvlaamsbrabant.be

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.