Innovatie & Incubatiecentrum Leuven

De kernopdracht van het I&I Leuven richt zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van bedrijfseconomische activiteiten gebaseerd op kennis en technologie. Daarvoor worden vestigingsruimtes en ondersteuning aangeboden aan jonge spin-offs en bedrijven met zicht op een houdbare maar vooralsnog onzekere economische levensvatbaarheid.Het centrum bevindt zich in een unieke locatie aan de campus Arenberg te Heverlee, Leuven. Deze inplanting van het I&I Leuven symboliseert een symbiose tussen kwaliteit, creativiteit, internationale openheid en een kennisgebaseerde en duurzame economische groei.

Het I&I Leuven geeft onderdak aan spin-offs van bedrijven en van de universiteit. Maar meer en meer vinden ook andere dynamische ondernemingen en start-ups vanuit binnen- en buitenland hun weg naar het I&I.

In het I&I Leuven kunnen al deze ondernemingen de omgeving en de ondersteuning vinden om zich te focussen op het leren, het opbouwen van kernactiviteiten en het evolueren naar houdbare economische posities en resultaten. Al meer dan 50 bedrijven passeerden in de voorbije 25 jaar langs het I&I Leuven.

Troeven

Bijzondere troeven van het I&I Leuven zijn:
  • Unieke locatie en omgeving
  • Mogelijkheid om klein te beginnen (met bvb. 1 bureel van 24m2)
  • Enige locatie in het Leuvense die naast kantoorruimte ook atelierruimte ter beschikking stelt
  • Flexibele aanpak bij wijzigen, bvb. uitbreiden, van activiteiten
  • Gunstige prijzen en startvoorwaarden
  • Eenvoudige all in formule, inclusief o.a. internetverbindingen, uitgeruste vergaderruimte en professionele secretariaatsondersteuning
  • Flexibele werkplekken
  • Samenwerking met bedrijven centra Eindhoven (Brainport), Nederlands Limburg, en Aken in regio ELAt.

Projectfiche

Innovatie & Incubatiecentrum Leuven


Type

Bedrijfsverzamelgebouwen

Locatie

Kapeldreef 62
3001 Leuven

Contact

Renaat Kuipers
Provincieplein 1
3010 Leuven
renaat.kuipers@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.