Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement Leuven

Met het oog op kennisuitwisseling en informatiedoorstroming in verband met bedrijventerreinmanagement wordt er door de Vlaamse Overheid een Kennisnetwerk opgericht met een contactpunt per provincie.

In de periode 2017 – 2019 worden provinciale contactpunten opgericht die zullen werken op basis van twee pijlers :

1. Vraaggerichte werking in het aanbieden van regio gebonden informatie en advies voor bestaande of in oprichting zijnde Bedrijventerreinverenigingen (BTV) of voor Bedrijventerreinmanagers over:
 • Structurering en organisatie
 • Financiering
 • Plan van aanpak van projecten

2. Afstemming en doorverwijzing:
 • Intern binnen Kenniscentrum Bedrijventerreinmanagement
 • Naar andere POM's
 • Naar diverse stakeholders zoals ontwikkelaars, beheerders, middenveldorganisaties, lokale overheden ed.

Voor Vlaams-Brabant wordt het contactpunt bemand door Jacques Devos van de POM.

  Projectfiche

  Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement Leuven


  Type

  Parkmanagement

  Locatie

  Provincieplein 1
  3010 Leuven

  Contact

  Jacques Devos
  Provincieplein 1
  3010 Leuven
  016-26 71 87
  jacques.devos@pomvlaamsbrabant.be

  Partners

  Met de steun van:

  Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

  Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.