Bedrijvencentrum Leuven

Het BC Leuven te midden van het industriepark in Haasrode is de ideale basis voor start-ups of flex-offices.

Dadelijk van start...

Een nieuwe zaak uit de grond stampen vraagt flink wat organisatie. Zeker als een starter er helemaal alleen voorstaat.
Maar het kan ook anders! 

Met de hulp van het Bedrijvencentrum Leuven beschikken starters dadelijk over een modern kantoor waar ze zo kunnen intrekken. 

Startende bedrijven kunnen er rekenen op extra diensten waarmee ze heel wat tijd en kosten kunnen besparen. De aangeboden diensten zijn facultatief en kunnen dus, maar moeten niet afgenomen worden. Naargelang de persoonlijke behoeften en hun budget kunnen zij opteren voor een standaard dienstenpakket of een volledig dienstenpakket.

Projectfiche

Bedrijvencentrum Leuven


Type

Bedrijfsverzamelgebouwen

Locatie

Interleuvenlaan 62
3001 Leuven

Contact

Steven Vols
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 90
steven.vols@pomvlaamsbrabant.be

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.