Smart Hub Vlaams-Brabant

De POM Vlaams-Brabant ondersteunt dit provinciaal project en participeert actief aan de Logistics en de Food cluster.

Missie

Smart Hub Vlaams-Brabant is een initiatief van de Vlaams-Brabantse beleids-, bedrijfs- en academische wereld met als missie
  • het stimuleren van innovatie
  • het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen
  • het aantrekken van (buitenlandse) investeringen.

Kerndomeinen

Smart Hub Vlaams-Brabant focust hierbij op de volgende kerndomeinen die belangrijk zijn voor Vlaanderen:
  • Logistics: transport & logistiek, diensten, supply chain management
  • Health: gezondheidszorg van de toekomst: preventie, behandeling, ICT en gezondheidszorg
  • Cleantech: energie & milieu.
  • Food: gezonde voeding voor mens en dier
  • Creativity: creatief in de kennisregio

Visie

De visie is om Vlaams-Brabant te laten groeien tot een Europese 'hotspot', waar economische creativiteit en innovatie hand in hand gaan met groeiende welvaart en welzijn.
Dankzij het versterken van de samenwerking tussen kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven zal de provincie haar rol als motor voor de kenniseconomie in Vlaanderen verder uitbouwen. Anderzijds zal de provincie als topondernemingsregio en met Brussels Airport en de wetenschapsparken als speerpuntlocaties fungeren als de ideale toegangspoort naar het Europese continent.

Projectfiche

Smart Hub Vlaams-Brabant


Contact

Roel Casteels - Coördinator FSH Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Economie
Provincieplein 1
3000 Leuven
roel.casteels@vlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.