Bekendmaking definitieve vaststelling onteigeningsplan PRUP BEK Kampenhout-Sas

Het Directiecomité van de POM Vlaams-Brabant deelt mee dat, in zitting van 20-11-2020, het onteigeningbesluit “PRUP BEK Kampenhout-Sas” definitief werd vastgesteld.

De te onteigenen terreinen zijn gesitueerd in de gemeentes Boortmeerbeek en Kampenhout, binnen de afbakening van het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Kampenhout-Sas.  

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot:                                                          POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 LEUVEN                                                        tel.: +32 16 26 71 90                                                                        email: info@pomvlaamsbrabant.be  

Klik hier om vervolgens het onteigeningsbesluit en bijlagen te consulteren.

Cookies | Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription