Het POM team stelt graag haar nieuwe collega voor: Anne Goidts!

Anne is opgeleid als burgerlijk ingenieur-architect. Ze werkte in de bouwsector in verschillende rollen (als architect, aannemer, bouwheer, projectontwikkelaar) en leerde zo het bouwproces te bekijken vanuit soms zeer verschillende standpunten.

 De samenwerking met deze verschillende partijen in het proces van ontwikkeling tot realisatie van bouwprojecten boeit haar dan ook erg. De rode draad doorheen Anne's werk carrière is het duurzaam en circulair bouwen. Ze ging hier zich al gauw op toeleggen en werkte zo ook mee aan een aantal innovatieve gesubsidieerde projecten om de duurzame
transitie van de bebouwde omgeving te stimuleren.
Bij de POM Vlaams-Brabant zal Anne als Expert Ontwikkeling-Vastgoed haar expertise en enthousiasme verder kunnen inzetten bij diverse ontwikkelingstrajecten van bedrijventerreinen. Zowel de reconversie van bestaande bedrijventerreinen als de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen vragen immers een grote knowhow op vlak van infrastructuur en voorzieningen, materialengebruik en omgevingsaanleg. We verwelkomen Anne in ons team en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de diverse actoren in het werkveld.


Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription