Feed Food Health Campus Tienen

Het Feed Food Health project omvat een wetenschapspark, het incubatiecentrum Food Port en een hoogwaardig bedrijventerrein. Nog enkele kavels beschikbaar.

Feed Food Health

Onze samenleving is zich groeiend bewust van de nefaste gevolgen van ongezond eten en leven. Meer en meer mensen kiezen resoluut voor een andere levenswijze waarin gezonde voeding een centrale rol gaat spelen. Het bedrijfsleven anticipeert op deze trends door haar bestaande producten te verbeteren en nieuwe producten te introduceren.

Het mag dan ook niet verbazen dat er gezien de aard en het imago van de regio Tienen, er in deze regio gewerkt wordt aan de ontwikkeling om het voedsel van mens (Food) en dier (Feed) te verbeteren in functie van gezondheid (Health).

Campus Feed Food Health

De site, waarop de campus Feed Food Health ontwikkeld wordt, is gelegen in Tienen en maakt deel uit van de bedrijvenzone Soldatenplein, de grootste concentratie aan bedrijven in de Tiense regio. De site ligt aan de rand van de vallei van de Grote Gete en is 10,7 hectare groot.

Het terrein van het Feed Food Health project vormen, bestaat uit:
 • Een wetenschapspark
 • Food Port incubatiecentrum
 • Hoogwaardige innovatieve bedrijvenzone.

De site wordt als het ware getransformeerd tot een innovatief en kennisgericht werkmilieu voor onderzoek, ontwikkeling en productie. Kortom, alles wat bedrijven nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Deze ondernemingen zijn gevestigd op het terrein van de Feed Food Health Campus:
 • SESVanderHave
 • Jodoco - werken zijn gestart, operationeel medio 2019

Het wetenschapspark op de campus Feed Food Health is een thematische bedrijvenzone waar onderzoeksgerichte bedrijven, gerelateerd aan de voedingssector in zijn breedste betekenis, terecht kunnen. De ondernemingen voldoen aan de volgende criteria:
 • ze zijn (hoog)technologisch.
 • ze zijn werkzaam in het brede domein van Feed Food Health, zoals onder meer voeding, agrofood, dierenvoeding, functionele voeding of machines voor voeding.
 • ze voeren onderzoeks- en/of ontwikkelingsactiviteiten uit die in vele gevallen leiden tot prototypes en/of kleine productieseries.

Naast deze ondernemingen worden ook ondersteunende diensten toegelaten die de activiteiten van de bedrijven op het wetenschapspark vlotter en efficiënter kunnen doen verlopen. Deze ondersteunende diensten kunnen zowel gericht zijn op de bedrijven zelf (conferentie- en seminariefaciliteiten, venture kapitaal bedrijven, juridische en/of octrooikantoren, ... ) als op de medewerkers van deze bedrijven (restauratie, sportfaciliteiten, bankservice, ...).

Food Port - het incubatiecentrum

Food Port vormt de spil van het wetenschapspark en de gehele campus. Via kennisclusters wil Food Port de wetenschap en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen en zo de samenwerking tussen wetenschappers en ondernemers bevorderen.

De opdracht van het incubatiecentrum situeert zich op het vlak van voeding voor mens en dier, gezondheid en levenskwaliteit. Milieu in zijn bredere definitie - bodem, water, lucht - behoort ontegensprekelijk ook tot dit domein. Binnen de kenniscentra is een zeer groot wetenschappelijk potentieel aanwezig. Het is de ambitie van Food Port om op dit domein de krachten te bundelen en vermarktbare applicaties te ontwikkelen.

De zone voor innovatieve bedrijven

De zone voor innovatieve bedrijven is bestemd voor de vestiging van ondernemingen actief in de productie gerelateerde voedingsindustrie, eventueel de logistieke sector of de dienstverleningssector. het gaat derhalve om bedrijven die behoefte hebben aan productie- en/of opslagruimte, gecombineerd met kantoren. Ook de inplanting van labo's is mogelijk. Opslagactiviteiten zijn toegelaten voor zover zij een onderdeel zijn van bredere logistieke activiteiten die een toegevoegde waarde leveren op het vlak van tewerkstelling en een verbreding vertegenwoordigen van de logistieke keten van producent naar consument.

De innovatieve bedrijvenzone verschilt van het wetenschapspark:
 • door een bredere benadering van toegelaten bedrijfsactiviteiten (minder researchgericht).
 • door het deels wegvallen van de thematische beperking waardoor ook niet-voedingsbedrijven op de zone voor innovatieve bedrijven terecht kunnen indien zij voldoen aan de vestigingscriteria van de zone.
 • door het basisconcept onderzoek te verbreden tot innovatie (= vernieuwing).
 • door het waarborgen van de thematische invulling van de zone omwille van de beperking dat maximaal 30% niet tot de cluster van de voedingsbedrijven dient te behoren.

De percelen op de innovatieve zone zijn beschikbaar vanaf 1.000 m².

Beheer

De Feed Food Health (FFH) Campus wordt uitgebouwd op de vroegere gronden van de Bosch-site in Tienen. Dit gebeurt i.s.m. de Stad Tienen en de KU Leuven. Samen met de POM maken zij deel uit van het Beheerscomité.

2B Connect - biodiversiteit op bedrijventerreinen

De POM Vlaams-Brabant nam deel aan het Europees project 2B Connect (2016 - 2018) met het bedrijventerrein FFH-campus in Tienen.
 • Op de campus werden inrichtings- en beheersmaatregelen genomen die inzetten op een meer biodiverse groene infrastructuur, die aansluit bij zijn omgeving.
 • Ook de tuin van Food Port werd ingericht als een biodiverse voorbeeldtuin.
 • 2B Connect ontving via Interreg Vlaanderen-Nederland subsidies om bedrijven en biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen.
 • Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.
Meer info over 2B Connect: Jana Van Rompaey, POM Vlaams-Brabant

Projectfiche

Feed Food Health Campus Tienen


Oppervlakte

10,7 ha

Type

Bedrijventerreinen

Status

Ontwikkeld, nog enkele kavels beschikbaar

Locatie

Industriepark 6
3300 Tienen

Contact

Niels De Brier
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 71 77
niels.debrier@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Project 2B Connect met de steun van:

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription