Herontwikkeling 'Florivalsite' Huldenberg

In de Dijlevallei, aan weerszijden van de gewestgrens tussen Huldenberg en Grez-Doiceau, ligt de verlaten site van een voormalige batterijenfabriek. Eind 2021 heeft de POM de site verworven om deze terreinen rond de Florivalstraat tot herontwikkeling te brengen.

Eind 2021 werd de POM Vlaams-Brabant eigenaar van de terreinen van de voormalige batterijenfabriek van Henri Tudor (later overgenomen door Exide). De site is gelegen in de Dijlevallei, op het grondgebied van de gemeenten Huldenberg en Grez-Doiceau, en beslaat zo’n 11 ha aan weerszijden van de gewestgrens. Aan westelijke en zuidelijke zijde wordt de site begrensd door de Dijle. Het station van Florival ligt op wandelafstand. De site sluit aan op een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk.

In de eerste helft van de 20ste eeuw kende dit terrein, ondanks de geïsoleerde ligging in een groene omgeving, een bloeiende industriële ontwikkeling. Deze activiteiten hebben voor een historische bodemverontreiniging op de site gezorgd. In het verleden zijn reeds enkele saneringen uitgevoerd, maar de restverontreinigingen vragen nog opvolging en bijkomende maatregelen bij de herontwikkeling van de site.

Het industriële verleden zorgde evenwel ook voor een mooie nalatenschap: hoewel geen van de gebouwen als erfgoed werd geïnventariseerd, bezitten sommige een industriële erfgoedwaarde die mee het karakter van de site bepaalt.

De site is hoofdzakelijk bestemd als bedrijventerrein. De argumenten voor de oorspronkelijke grootschalige industriële ontwikkeling ervan zijn vandaag achterhaald: de site wordt gekenmerkt door een slecht mobiliteitsprofiel voor zwaar verkeer. Bij de herontwikkeling van de site zal maximaal rekening gehouden moeten worden met de waardevolle groene omgeving. Gezien haar ligging werd de site al naar voor geschoven als potentiële onthaalpoort voor de Brabantse Wouden, waarbij ook zachte vormen van recreatie hier een plek zouden kunnen vinden.

In samenwerking met de Vlaams Bouwmeester werd een Open Oproep gelanceerd voor de opmaak van een masterplan voor de volledige Florivalsite. Geïnteresseerde teams konden hun kandidatuur indienen tot 25 augustus 2023.

De POM is op zoek naar een scenario waarbij èn de economische mogelijkheden van de site maximaal worden benut èn maximaal ingespeeld kan worden op het unieke ecologische kader waarbinnen de ontwikkelingen plaats kunnen vinden.

Voor het Vlaamse deel van de site van het voormalige Exide werd reeds een brownfieldconvenant afgesloten met een inspanningsverbintenis van een aantal onmiddellijk betrokken partijen. Het masterplan en de herontwikkeling van de site zullen tot stand komen in samenwerking met de betrokken stakeholders.

Foto’s © Tim Van de Velde

Projectfiche

Herontwikkeling 'Florivalsite' Huldenberg


Oppervlakte

11,19 ha

Type

Reconversie bedrijventerreinen

Status

In ontwikkeling

Locatie

Florivalstraat 85
3040 Huldenberg

Contact

Anne Goidts
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 71 98
anne.goidts@pomvlaamsbrabant.be

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription