Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement Leuven

Met het oog op kennisuitwisseling en informatiedoorstroming in verband met bedrijventerreinmanagement wordt er door de Vlaamse Overheid een Kennisnetwerk opgericht met een contactpunt per provincie.

Met bedrijventerreinmanagement (BTM) wordt de kwaliteit van de bedrijventerreinen op peil gehouden, voor en door de gevestigde bedrijven. BTM zet in op samenwerking tussen bedrijven onderling en andere actoren (ontwikkelaar, lokale overheid, beheerder…) om collectieve vragen en noden aan te pakken. Er kan ook samen met andere bedrijventerreinen ingezet worden op thema’s zoals:
 • energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit
 • ketenbeheer, water en afval
 • beeldvorming, biodiversiteit en inrichting
 • risicobeheersing en beveiliging• delen van diensten en personeel
 • mobiliteit, transport en logistiek• oprichting, financiering en werking bedrijventerreinvereniging

Dit genereert voordelen voor de diverse partners.

In elke provincie / POM is er een contactpunt dat je - bij de opstart of uitwerking van een samenwerkingstraject - in contact kan brengen met andere BTM-stakeholders, die provinciaal of Vlaams-breed actief zijn. Je krijgt er eerstelijnsadvies en informatie met betrekking tot BTM. Daarnaast helpt het Kennisnetwerk BTM ook proactief om samenwerkingsprojecten te genereren. Voor Vlaams-Brabant kan je terecht bij Claudine Carton.

Ben je geïnteresseerd in interbedrijfssamenwerking? Kijk dan zeker op de site van BTM Vlaanderen.

  Projectfiche

  Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement Leuven


  Type

  Parkmanagement

  Locatie

  Provincieplein 1
  3010 Leuven

  Contact

  Claudine Carton
  Provincieplein 1
  3010 Leuven
  016-26 71 87
  claudine.carton@pomvlaamsbrabant.be

  Partners

  Met de steun van:

  Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
  Site by Ramdesign

  Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
  erkend door de Vlaamse Regering.

  Cookies

  Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

  Instellingen   Info  

  Instellingen

  Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
  Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

  Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription