Manchestersite Beersel

Reconversie van de voormalige papierfabrieken in Huizingen naar een moderne bedrijvenzone met een historisch hart waar kleinschalige industrie en kmo's een plaats met uitstraling vinden.

Prototype van de reconversie van een verouderde site

De POM Vlaams-Brabant verwierf in de tweede helft van 2009 de al jaren verwaarloosde en leegstaande site van de vroegere papierfabriek Catala in Huizingen (Beersel).

Na de studiefase van het masterplan, werd van start gegaan met de eigenlijke reconversie en werd de oude site omgedoopt tot Manchestersite (verwijzend naar de typische industriële architectuur).

Het project (7 ha) omvat verschillende deelprojecten:
  • Erfgoedcluster
  • KMO-zone
  • Parkgebied
  • Molenbeek

Erfgoedcluster

Als eerste fase van de reconversie werd het grootste gedeelte van de gebouwen gesloopt. De gebouwen met een historisch karakter werden echter behouden en vormen nu samen de erfgoedcluster. De toegang tot de erfgoedcluster verloopt via de Gustave Demeurslaan. De ingang loopt langs de voormalige directeurswoning naar het centrale plein van de erfgoedcluster. Die bestaat uit het Manchestergebouw, de droogloods, het ketelhuis, de schouw, een betonnen tafelconstructie en een open hal. De schouw en de open hal met typische Polonceauspanten werden door de POM Vlaams-Brabant gerestaureerd en in hun oude glorie hersteld. De overige gebouwen werden volledig opgeruimd en staan in ruwbouwvorm klaar voor verdere afwerking en inrichting met het oog op de huisvesting van toekomstige bedrijfsactiviteiten.
De Erfgoedcluster werd ondertussen verworven door een privaat bedrijf uit de buurt dat er op termijn een aantal activiteiten wenst te ontwikkelen.

KMO-zone

Op de percelen die vrijgekomen zijn door de afbraak van de oude fabrieksgebouwen en op de omliggende nog vrije percelen wordt een KMO-zone ingericht door een projectontwikkelaar. POM is betrokken bij het uitgiftebeleid en de screening van de vestigingsaanvragen.

Parkgebied Neerdorp

Naast de bedrijvenzone omvat het projectgebied ook nog een parkgebied met cultuurhistorische waarde van ongeveer 1 ha. In dit parkgebied zijn nog de overblijfselen van een motte terug te vinden. De slotgracht er rond is echter grotendeels verdwenen. In een deel van die slotgracht bevinden zich oude decantatiebekkens van de voormalige papierfabriek. De VLM heeft in het kader van het project Land van Teirlinck de herinrichting van het parkgebied uitgewerkt. Het is de bedoeling om tegelijk het cultuurhistorische karakter van dit parkgebied te herstellen en de biodiversiteit ervan te vergroten. Het parkgebied biedt een grote meerwaarde voor de site omdat het aan de toekomstige werknemers en de buurtbewoners de mogelijkheid biedt om zich te ontspannen in een groene omgeving.

Molenbeek

Doorheen de site loopt de Molenbeek. Deze was voor het grootste gedeelte overwelfd. Ze werd open gemaakt en geherprofileerd. Hierdoor werd een bestaand vismigratieknelpunt weggewerkt. Door een hermeandering van de Molenbeek heeft ze nu opnieuw een natuurlijker verloop. Deze herprofilering draagt bij tot de kwalitatieve beeldvorming van de Manchestersite in een natuurlijke omgeving. De POM trad op als bouwheer van het project en de heraanleg van de Molenbeek werd gefinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid.
Projectfiche

Manchestersite Beersel


Oppervlakte

7 hectare

Type

Reconversie bedrijventerreinen

Status

In voorbereiding

Locatie

Gustave Demeurslaan 92
1654 Beersel

Contact

Jana Van Rompaey
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 71 97
jana.vanrompaey@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Met de steun van:

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription