Steen III Steenokkerzeel

De bedrijvenzone Steen III van in het totaal 10 hectare is gelegen langsheen de Haachtsesteenweg te Melsbroek in de gemeente Steenokkerzeel pal tegenover de militaire luchthaven.


Maximale synergie tussen publieke en private partner
Van een onderbenutte KMO-grond naar een multifunctioneel bedrijvenpark van 35 000 m² langsheen de Haachtsesteenweg in Melsbroek.
Voor het project Steen III zette de POM in 2015 een publiek – private samenwerking op met Futurn nv in de vorm van de projectvennootschap Steen III nv. In deze samenwerking werd maximaal gebruik gemaakt van de synergie tussen de publieke en private partner. De POM stond samen met de privépartner Futurn in voor de aanleg van de wegenis en de nutsvoorzieningen om zo de bouwrijpe kavels, de bedrijfsverzamelgebouwen met KMO-units vanaf 140 m², de showrooms en kantoren te realiseren of te bouwen op maat van de KMO ’s.
De ontwikkeling van Steen III werd mede mogelijk gemaakt dankzij de subsidiemechanismen die het Vlaamse Gewest voorzag voor nieuwe bedrijventerreinontwikkelingen.

Masterplan en RUP
Voor het gebied werd een masterplan ontworpen. De kracht van dit ontwerp bestond uit een doorgedreven globaal opzet in alle geledingen, waarbij de nieuwe bedrijfsgebouwen, de circulatie en het groen ten volle bijdragen tot een hoogwaardig en kwalitatief totaalvoorstel. Hierbij werd veel aandacht geschonken aan duurzaamheid door een doordachte inplanting van de gebouwen, aandacht voor open ruimte en leefbaarheid, minimaal 20% groenvoorziening, opvang van hemelwater en de kwaliteit van het uniform gebruik van bouwmaterialen.
Dit masterplan kwam tot stand in nauw overleg met de gemeente Steenokkerzeel en Ruimte Vlaanderen en kadert in het opstellen van een RUP voor het bredere gebied. De totale zone wordt immers gekenmerkt door een grote en niet altijd optimale verwevenheid van wonen en bedrijven. Daarenboven stond een bufferproblematiek de eenvoudige ontwikkeling van een aantal nieuwe percelen in de weg. Het project is een combinatie van verschillende typologieën gebouwen in een campusconcept: zowel bedrijfsverzamelgebouwen als stand alone gebouwen.

Overleg
In het voorjaar van 2017 werd gestart met de aanleg van de riolering en de wegenis. De POM heeft sterk ingezet op een maximaal overleg en samenwerking tussen alle betrokken partijen: de buurtbewoners en -bedrijven, de gemeente Steenokkerzeel, Ruimte Vlaanderen en andere vergunningverlenende overheden, geïnteresseerde lokale KMO ’s. Dit resulteerde in een project dat ruim gedragen wordt en zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de verwachtingen van alle betrokkenen: gebruikers, overheden, buurt en publieke en private ontwikkelaar.

Stand van zaken
Steen III is volledig gerealiseerd. Tientallen bedrijven hebben hier een nieuw onderkomen gevonden.
In het voorjaar van 2024 is de POM dan ook uit de projectvennootschap Steen III nv gestapt.

Projectfiche

Steen III Steenokkerzeel


Oppervlakte

3,9 hectare

Type

Bedrijventerreinen

Status

Gerealiseerd

Locatie

Kalkoven 5
1820 Steenokkerzeel

Contact

Steven Vols
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 95
steven.vols@pomvlaamsbrabant.be

Partners

In samenwerking met:

Met de steun van:

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription