De Tiense Watervelden

De industrie en de overheid slaan de handen in elkaar om water, afkomstig van het suikerproductieproces van de Tiense Suikerraffinaderij, te hergebruiken.

Tiense Suikerraffinaderij is naast de gekende producent van diverse suikerproducten ook een producent van water. De suikerproductie start vanaf de suikerbiet die zelf reeds voor 75% uit water bestaat. Op het einde van het productieproces resulteert dit in een waterproductie van minstens 1 miljoen m³ op jaarbasis. Ter illustratie: dit is de oppervlakte van ongeveer 15 voetbalvelden en dit over een diepte van 10 meter. Uiteindelijk wordt jaarlijks het volume van 1 miljoen m³ met de gecertifieerde kwaliteit van irrigatiewater zo goed als volledig geloosd als effluent in de Gete.

Omwille van de actuele waterschaarste wenst de Tiense Suikerraffinaderij een project op te zetten samen met Stad Tienen en De Watergroep om de hergebruiksmogelijkheden van dit effluent te onderzoeken op maatschappelijke, financiële en technische haalbaarheden:
  • Intern hergebruik effluent (ter compensatie van de reeds verminderde grondwaterexploitatie)
  • Extern hergebruik effluent (mits voorzien in buffering van de seizoensgebonden waterproductie):
    • Hergebruik als drinkwater
    • Hergebruik door landbouw
    • Hergebruik voor recreatieve aanwending

Het bietenproceswater wordt hoofdzakelijk geproduceerd in de korte periode tijdens de bietencampagne die loopt van midden september tot eind januari. Voor het direct verwerken en verdelen van dergelijk groot volume op een korte periode dient men zeer hoge piekdebieten te verwerken met hierbij gepaard gaande enorme pompen en transportleidingen. Operationeel en kosttechnisch is dit moeilijk haalbaar. Het is daarom cruciaal om dit grote piekvolume met behulp van waterbuffers af te vlakken. Concreet zal de aanvoer van het water gebeuren via een pijpleiding die vertrekt op de terreinen van de Tiense Suikerraffinaderij naar het vliegveld van Goetsenhoven waar bufferbekkens met verschillende toepassingen aangelegd worden.

Er werd draagvlak gecreëerd bij diverse instanties en een groep van stakeholders werd opgericht in een taskforce van het project “De Tiense Watervelden”. De taskforce heeft als opdracht om de opstart, de uitbouw en de globale voortgang van het project De Tiense Watervelden op te volgen en te faciliteren. POM Vlaams-Brabant neemt deel aan de vergaderingen van de taskforce en brengt bijkomende expertise in op het vlak van oa. subsidietrajecten. 

Projectfiche

De Tiense Watervelden


Contact

Niels De Brier
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 71 77
niels.debrier@pomvlaamsbrabant.be

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription