EAGER

Duaal en duurzaam landgebruik voor zowel voedselproductie als opwekking van zonne-energie.

EAGER is een Interreg Europe project waarin beleidsmakers ondersteund worden bij het promoten van agrofotovoltaïsche (APV) systemen om een harmonieuze relatie tussen landbouw en opwekking van zonne-energie in open ruimtes te bevorderen. POM Vlaams-Brabant is partner in het project samen met KU Leuven en Provincie Vlaams-Brabant.

De sterke groei van hernieuwbare energie heeft tot doel te voldoen aan de energievraag van de EU en fossiele brandstoffen te vervangen, maar vergt een aanzienlijke inname van ruimte. Tegelijkertijd wordt voedselzekerheid bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking. APV systemen kunnen de conflicterende belangen tussen landbouw en open ruimte voor zonne-energieopwekking verminderen. Energie en voedsel kunnen op dezelfde plaats en tegelijkertijd geproduceerd worden met een totaal landgebruiksefficiëntie tot 186%. Het EAGER-project streeft ernaar het beleid te verbeteren voor de implementatie van APV-systemen door een gemeenschappelijk begrip en context van geschikte APV-systemen uit te werken, evenals door het identificeren en uitwisselen van goede praktijken. De partners afkomstig uit Duitsland, België, Litouwen, Italië, Spanje, Bulgarije, Servië, Oekraïne en Polen, zullen samen ervaringen uitwisselen om het beleid te optimaliseren, waarbij wordt erkend dat het onderwerp APV veelzijdig en complex is. APV raakt aan de beleidsdomeinen energie, landbouw en ruimtelijke planning en biedt perspectieven voor economische ontwikkelingen. Het vernieuwende karakter van APV systemen stimuleert out-of-the-box denken bij de partners en een innovatieve interpretatie van goede praktijken in de ruimste zin van het woord. De oprichting van 3 co-coaching partnerschappen zal het leerproces optimaliseren en hoogwaardige beleidsverbetering en impactbeoordelingsprocessen garanderen.

Volg ons voor meer nieuws over dit actuele onderwerp op Facebook, X (Twitter) en LinkedIn, en bezoek onze projectwebsite: https://www.interregeurope.eu/eager

Projectfiche

EAGER


Contact

Niels De Brier
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 71 77
niels.debrier@pomvlaamsbrabant.be

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription