Strategisch reconversieproject Vilvoorde-Machelen

Het Vlaams gewest erkende een verouderd industriegebied van ongeveer 250 ha op de grens van Machelen en Vilvoorde als een strategisch reconversiegebied.

Dit gebied wordt enerzijds gekenmerkt door een groot aantal braakliggende, onderbenutte en vaak erg vervuilde sites maar anderzijds ook door een aantal herontwikkelingsprojecten die op stapel staan. Vier kernactoren - de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de provincie Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant - zetten zich in om de afstemming tussen de verschillende actoren en beleidsdomeinen voor de ontwikkeling van het gebied te coördineren.

De reconversie Machelen-Vilvoorde werd erkend als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de periode oktober 2011 tot en met september 2014. Er werd toen onder impuls van de provincie een masterplan voor het hele gebied opgesteld dat diverse deelacties zou coördineren. Het reconversieproject Machelen- Vilvoorde is echter ver van af, gezien de complexiteit van het proces om het project te realiseren. Een aanvraag voor de verlenging van de erkenning van het strategisch project werd ingediend in 2014.

Het reconversiegebied is ongeveer 250 ha groot en wordt gekenmerkt door een groot aantal braakliggende, onderbenutte en vaak erg vervuilde sites. Een aantal deelprojecten binnen het reconversiegebied, zoals het Watersiteproject en de herontwikkeling van de Kanaalzone, staan stilaan op de rails.
Een groot deel projecten moeten verder vorm krijgen en afgestemd worden. Na de goedkeuring van het GRUP VSGB in 2012 raakten heel wat projecten in een stroomversnelling. De vernietiging van het GRUP in 2014 leidt echter voor een deel van de projectplannen tot rechtsonzekerheid. Hieraan moet dus op korte termijn een oplossing geboden worden. Tegelijkertijd is dit een kans om een deel van het proces sterker en van onderuit over te doen en de projectideeën te toetsen aan nieuwe inzichten over de uitdagingen in de Noordrand.

Cruciaal in het verhaal is de ontsluiting van het gebied met openbaar vervoer en zacht verkeer. Zowel de GEN-halte Kerklaan, de aanleg van de tangentiële tram Zaventem-Jette door het gebied, als de Kanaalroute en aantakkende routes van het Fietsgen zijn hiertoe essentiële onderdelen. Omwille van de interactie met projecten en plannen in de nabije omgeving is een goede afstemming binnen de Vlaamse rand en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk. Het gaat hierbij onder meer om de realisatie van de vermelde tangentiële tramverbinding, de optimalisering van de R0, de ontwikkeling van de Heyzel met parking C, Schaarbeekvorming, gevangenis Haren, ontwikkeling Marly site, woonontwikkeling Neder-Over-Heembeek, …

De komende jaren zullen 4 kernactoren (de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de provincie Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant) zich inzetten om, onder leiding van de programmaregisseur en samen met de Vlaamse actoren, de visie bottom up te stroomlijnen en zo de afstemming tussen de verschillende actoren en beleidsdomeinen voor de ontwikkeling van het gebied vast te leggen.

Projectfiche

pdf

Strategisch reconversieproject Vilvoorde-Machelen


Contact

Liesbet Pauwels
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 71 98
liesbet.pauwels@pomvlaamsbrabant.be

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription