Innovatieprojecten voor de logistieke sector

Onder het motto “slimme logistiek” wordt binnen Smart Hub Logistiek voornamelijk ingezet op innovatieve technologieën voor de logistieke keten en het intelligent gebruik van bestaande infrastructuur.

Smart Hub Vlaams-Brabant is een initiatief van de Vlaams-Brabantse beleids-, bedrijfs- en academische wereld met als missie het stimuleren van innovatie, het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen en het aantrekken van (buitenlandse) investeringen. De POM Vlaams-Brabant ondersteunt dit provinciaal project en participeert actief aan de Logistics en de Food cluster. We nemen initiatieven om stakeholders samen te brengen, rondetafelgesprekken te organiseren en innovatiedoelen in kaart te brengen. Om samenwerkingen en innovatie in onze regio verder mogelijk te maken, begeleiden we met de POM verschillende innovatieprojecten die ondersteund worden door de provincie Vlaams-Brabant met een subsidie. Deze projecten hebben elk een meerwaarde voor Vlaams-Brabant als innovatieve logistieke regio. Ontdek hier onze projecten:

LOPENDE PROJECTEN IN VLAAMS-BRABANT IN HET KADER VAN SMART HUB


Stargate

Voor dit Europees project binnen de Green deal werkt Brussels Airport samen met 21 partners uit heel Europa, waaronder 3 luchthavens: Athens International Airport, Budapest Airport en Toulouse Blagnac Airport. Deze luchthavens zijn net als Brussels Airport al CO2-neutraal voor hun eigen operaties en hebben elk hun eigen accenten op vlak van duurzaamheid. Binnen Stargate zullen de luchthavens hun kennis en ervaring uitwisselen. Op vlak van decarbonisatie wordt er de komende jaren onder meer ingezet op elektrisch taxiën, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en grondafhandelingsmateriaal op waterstof. DHL heeft als partner binnen het consortium momenteel de eerste elektrische grondafhandelingstoestellen aangekocht om deze in de praktijk uit te testen. Er zal ook een menginstallatie voor biobrandstof komen op Brussels Airport. Op die manier wordt dit de eerste luchthaven ter wereld waar ter plaatse kerosine met biobrandstof wordt gemengd. Daarbij kan stelselmatig het aandeel biobrandstof worden verhoogd. De luchtvaartmaatschappijen binnen Stargate (Brussels Airlines, TUI en DHL) zullen als eersten hiermee vliegen. Aansluitend bij dit project wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van een elektrische brandstoftruck en het ophalen van afvalvetten en -oliën die voor die biobrandstof kunnen worden gebruikt. Op vlak van stroomproductie wordt bekeken hoe het aanbod hernieuwbare energie kan worden uitgebreid en daarbij worden ook samenwerkingsmogelijkheden met de buurgemeenten onderzocht. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bijkomend zonnepanelenpark, en er komt ook een haalbaarheidsstudie voor het bouwen van een biovergister op de luchthaven, waar organisch afval van de luchthavenbedrijven en indien mogelijk ook de buurgemeenten kan worden omgezet in energie. Op vlak van lokale omgevingskwaliteit wordt er ingezet op het verfijnen van bestaande technieken en innovatie voor een betere vluchtefficiëntie en groene landingen waarbij de landingstechniek voor minder brandstofverbruik, minder uitstoot en minder geluidsoverlast kan zorgen. Er wordt ook een vermindering van het grondgeluid en de lagere uitstoot bij het proefdraaien van vliegtuigen beoogd.Tot slot wil Stargate ook de mobiliteit op en rond luchthavens verbeteren en alternatieven voor de wagen stimuleren. Daartoe worden in samenwerking met de NMBS oplossingen gezocht voor de bagage van passagiers die met de trein komen en voor een optimale toegankelijkheid van het treinstation. Er zal ook worden ingezet op digitalisatie en manieren om mobiliteitsinformatie nog centraler en vollediger beschikbaar te maken voor de passagiers. 


AFGERONDE PROJECTEN


BRUcure

De luchthaven van Zaventem is al snel dé Europese draaischijf voor coronavaccins geworden. Dit kon enkel tot stand komen met een flinke dosis kennis en kunde bij een grote schare van actoren, allemaal vergaard in het project BRUcure. In België zijn er verschillende wereldspelers die vaccins (gaan) produceren en/of bewaren en verdelen naar de wereld. Maar vaccins komen ook aangevlogen vanuit het buitenland. De vaccinatie is grotendeels afhankelijk van een snelle en ultra-correcte levering. Met BRUcure wordt een kwaliteitsvolle, robuuste en naadloze logistieke farmaceutische gateway aangeboden op Brussels Airport voor zowel de import als de export per luchtvracht van Covid-19 vaccins. Bij dit project worden de farmaceutische producenten en de lokale BRUcargo gemeenschap betrokken. Air Cargo Belgium stimuleert de samenwerking tussen alle belanghebbenden (farmaceutische verzenders, expediteurs, afhandelaars, luchtvaartmaatschappijen, leveranciers,...) die betrokken zijn bij de logistiek van vaccins op de luchthaven. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van de processen bij BRUcargo bewaakt en wordt de door de Pharma Shippers vereiste transparantie opgevolgd, in geval van storingen wordt de beschikbare informatie doorgegeven. BRUcure is een project van Air Cargo Belgium, in samenwerking van diverse partners.

Interesse om samen te innoveren?


Interesse om een samenwerkingsproject over logistiek uit te werken en op zoek naar partners, financiering of begeleiding? Laten het ons weten en wij helpen je graag verder! Je kan de cluster manager Logistics, Claudine Carton, contacteren via claudine.carton@pomvlaamsbrabant.be of 016 26 71 87. Ontdek hier alvast de aanvraagprocedure.

Projectfiche

Innovatieprojecten voor de logistieke sector


Contact

Claudine Carton
016 26 71 87
claudine.carton@pomvlaamsbrabant.be

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription