Toegankelijkheidsverklaring

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:
  • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
  • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
  • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Toegankelijkheidsverklaring pomvlaamsbrabant.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op pomvlaamsbrabant.be.
Wij streven ernaar om onze websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27 maart 2023 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De website werd getest door een IT consultant lokale besturen.
Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 29 maart 2023.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud
pomvlaamsbrabant.be wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:
Onevenredige last
  • pomvlaamsbrabant.be publiceert documenten zoals PDF-bestanden van alle Vlaamse overheidsdiensten. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als men problemen ondervindt, kan men contact opnemen met de dienst in kwestie voor een toegankelijk alternatief.

Niet-naleving van het bestuursdecreet
  • Sommige afbeeldingen hebben geen correcte alternatieve omschrijving.
  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.
  • De broncode kan errors bevatten die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen.


Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription