Nieuwe toekomst voor verloederde Tudorsite in Huldenberg

Samenwerkingsovereenkomst voor herontwikkeling bedrijvenzone

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant, de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en de gemeenten Huldenberg en Grez-Doiceau slaan de handen in elkaar om de voormalige en verloederde ‘Tudor’-bedrijvenzone te herontwikkelen. Op 2 februari ondertekenden de vijf partners een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan voor deze site. Sinds de batterijfabriek Tudor haar activiteiten stopzette, is de bedrijvenzone bij het station van Florival in verval. Maar deze site, met een oppervlakte van zo'n 11 ha, heeft veel potentie.

De geïsoleerde ligging van de site in de waardevolle Dijlevallei, de ligging op zowel Vlaams als Waals grondgebied, de aanwezige bodemvervuiling en de nog aanwezige (il)legale activiteiten zijn factoren die van de gewenste herontwikkeling geen evident verhaal zullen maken.

“Samen staan we echter sterker en daarom brachten we alle betrokken partijen bijeen om samen de toekomst te schrijven voor de tot ‘Florivalsite’ gedoopte bedrijvenzone. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, de gemeenten Huldenberg en Grez-Doiceau en de POM Vlaams-Brabant slaan vandaag officieel de handen in elkaar, met als eerste doel het opmaken van een masterplan voor de Florivalsite”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens, voorzitter van het directiecomité van POM Vlaams-Brabant.

"Het aanbod aan kwalitatieve ruimte voor bedrijven is in deze regio zeer beperkt. Met dit project kunnen we enkele (lokale) bedrijven de broodnodige ruimte aanbieden”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning en economie. “De herontwikkeling van de Florivalsite biedt bovendien ook de kans om hier een toegangspoort tot het recent erkend Nationaal Park Brabantse Wouden te realiseren.”

“We zijn blij met het nieuwe toekomstperspectief voor deze site. Zijn complexe ligging over de gewestgrens heen heeft de deuren geopend voor een nauwe samenwerking met onze Waalse buren. We zijn nu reeds gecharmeerd door deze leerrijke en stimulerende ervaring”, zegt Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg.

De samenwerkingsovereenkomst is het begin van een traject dat enkele jaren in beslag zal nemen. De volgende stap is het ontwerp van de eerste voorstellen van herontwikkeling.

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription