Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Fobrux-site

Met het openbaar onderzoek wil de POM het reconversieproject voor de wijk Buda in de concrete startblokken zetten.

Het Directiecomité van de POM Vlaams-Brabant deelt mee dat, overeenkomstig artikel 17 van het decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24-2-2017, op datum van 1 juli 2019 een openbaar onderzoek geopend wordt, over de door het Directiecomité van de POM in zitting van 5-10-2018 voorlopig vastgesteld onteigeningbesluit “Omgeving Fobrux”.

Met de aanschaf van Fobrux 700 positioneert de POM zich midden in het gebied waar ze samen met de omgevende eigenaars en ondernemers zal onderzoeken hoe er terug een kwaliteitsvolle omgeving voor bedrijven en bewoners van kan gemaakt worden.

De zich in Vilvoorde situerende, te onteigenen percelen bevinden zich aan de Schaarbeeklei, bij de grens tussen Vilvoorde en Brussel.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief onteigeningsplan, projectnota, ligt ter inzage op volgende diensten:
- in het administratief centrum Portaels te Vilvoorde (Portaelsplein 7), maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 12u, dinsdag ook van 13u30 tot 18u30 en woensdag ook van 13u30 tot 16u. Gesloten op wettelijke feestdagen.
- op de kantoren van de POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 12u. Gesloten op wettelijke feestdagen.

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben tegen de definitieve vaststelling van dit plan, of een verzoek tot zelfrealisatie wensen in te dienen conform art. 25 eerste lid van het onteigeningsdecreet, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend te sturen of af te geven tegen ontvangstbewijs aan de POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 LEUVEN, binnen de termijn van dit openbaar onderzoek, dat zal aanvangen op 1-7-2019 en eindigen op 2-8-2019 (inbegrepen). De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

De POM Vlaams-Brabant heeft het recht om geen rekening te houden met standpunten, opmerkingen of bezwaren die werden ingediend na 2 augustus 2019 (artikel 21 van het Onteigeningsdecreet).

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot:
POM Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 3010 LEUVEN
tel.: +32 16 26 71 98
email: info@pomvlaamsbrabant.be
.
U kan het plan openbaar onderzoek onteigening Fobrux-site consulteren onder de rubriek 'publicaties'

Projectfiche

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.