Provincie Vlaams-Brabant

Proclaimer

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten

Dit is de officiële website van de POM Vlaams-Brabant. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@pomvlaamsbrabant.be

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de POM Vlaams-Brabant. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Als je denkt dat je rechten worden geschaad op deze website, neem dan contact op.

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten (bv. bestuursmemoriaal) heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.