Strategisch economische projecten

Ter ondersteuning van het provinciaal economisch beleid initieert of begeleidt de POM een aantal strategisch economische projecten. Dit bijvoorbeeld in de sectoren logistiek en voeding. De POM is ook nauw betrokken bij de uitbouw van het Luchthavenhuis - Brussels Airport House.

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.