POM Vlaams-Brabant zoekt 'A1 Projectmanager - Parkmanagement & Logistiek'

U zal worden ingezet als 'Projectmanager - Parkmanagement & Logistiek‘ - niveau A1, binnen ons POM-team op twee taken: enerzijds een proactieve rol op het vlak van parkmanagement/beheer en anderzijds een bruggenbouwer tussen bedrijven inzake logistiek.

De POM hecht veel belang aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op haar bedrijventerreinen. Het volstaat echter niet om deze bedrijventerreinen op een duurzame wijze te ontwikkelen als ze niet nadien op een gelijkaardige manier beheerd worden. Om parkmanagement te initiëren/in stand te houden/te verbeteren wil de POM een specifiek aanspreekpunt aanwerven.
Slimmere en efficiënte logistiek is één van de thema’s waarop de provincie Vlaams-Brabant wil inzetten om de leefbaarheid en welvaart te behouden. De POM speelt daarop in vanuit haar werking en kennis met en van het bedrijfsleven. Innovatieve initiatieven tussen bedrijven om de logistieke bewegingen efficiënter te laten verlopen zijn uitdagingen waarop de nieuwe projectmedewerker kan en moet inzetten. 
De POM zoekt iemand met een universitair diploma en in het bezit van een rijbewijs B. 
Pluspunten/troeven bij de kandidatuur zijn:

  • een economische oriëntatie door opleiding en/of ervaring  
  • opleiding en/of kennis inzake logistiek

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, stuur dan je kandidatuur met het verplicht sollicitatieformulier en een kopie van je diploma uiterlijk op woensdag 23 september 2020 vóór 12u  naar info@pomvlaamsbrabant.be.

Klik hier om vervolgens de volledige functieomschrijving te consulteren en het sollicitatieformulier te downloaden.

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.