2B Connect

Europees project voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Op 4 januari 2016 startte het Europese project 2B Connect. 2B Connect zet zich drie jaar lang in voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland.
De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als natuurverbinding voor planten en dieren. Ook reikt dit project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit.
De POM Vlaams-Brabant neemt deel aan dit project met het bedrijventerrein FFH-campus in Tienen. Op de campus worden inrichtings- en beheersmaatregelen genomen die inzetten op een meer biodiverse groene infrastructuur, die aansluit bij zijn omgeving. Ook de tuin van het bedrijfsgezamelgebouw ‘Food Port’ dat reeds op de zone gevestigd is, wordt ingericht als een biodiverse voorbeeldtuin. 2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland middelen om de komende drie jaar bedrijven en biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

Projectfiche

2B Connect


Contact

Jana Van Rompaey
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 97
jana.vanrompaey@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.