2B Connect

2B Connect brengt bedrijven en biodiversiteit dichter bij elkaar

Interreg project 2B Connect zette zich vier jaar lang (2016-2019) in voor meer biodiversiteit op een 70-tal bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland.
2B Connect geeft  een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren.
De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.
De POM Vlaams-Brabant nam deel aan dit project met verschillende bedrijventerrein. Op de FFH-campus in Tienen werden inrichtings- en beheersmaatregelen genomen die inzetten op een meer biodiverse groene infrastructuur, die aansluit bij zijn omgeving. Ook de tuin van het bedrijfsverzamelgebouw ‘Food Port’ dat op de zone gevestigd is, werd ingericht als een biodiverse voorbeeldtuin. Op de KMO-zone ‘De 3 Tommen’ in Tienen werd er met een gefaseerd maaibeheer ingezet op biodiversiteit. De POM verleende ook advies bij het beheer van Tienen-Grijpen en bij de inrichting van het buurtpark aan de nieuwe KMO-zone ‘De Vlaamse Staak’ in Opwijk.
2B Connect reikt ook instrumenten aan (bv. een biodiversiteitsscan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering en leidde adviseurs op om bedrijven daarbij te helpen. Het project ontwikkelde ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. De resultaten en instrumenten zijn te vinden via de link op deze projectfiche.
Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

Projectfiche

2B Connect


Contact

Jana Van Rompaey
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 97
jana.vanrompaey@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.