LocusFocus gaat resoluut voor datagedreven locatieadvies voor bedrijven

De POM Vlaams-Brabant, het autonoom provinciebedrijf VERA en de Zuid-West-Vlaamse intercommunale Leiedal slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een datamodel en bijhorende tool om ondernemingen met een ruimtevraag naar een locatie op maat te begeleiden. LocusFocus bevordert het ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen.

Benieuwd naar deze toepassing, doe de test -> www.locusfocus.be

Data zijn alomtegenwoordig en bieden een enorm potentieel. Ze zijn echter vaak verspreid en versnipperd aanwezig, beschermd door privacyregels en veelal moeilijk te ontsluiten. LocusFocus wil het concept ‘data’ concreet maken en de informatie hieruit toepassen in een applicatie die gericht is op slim locatieadvies vanuit lokale overheden aan bedrijven en ondernemers.
Adviesverlening inzake de vestiging van ondernemingen wordt een steeds grotere uitdaging. Ruimte wordt beperkter en met deze tool trachten de initiatiefnemers zich daarop voor te bereiden. Ondernemen in de kern, verweving, verdichting en ontharding maken deel uit van strategische visies op zuinig ruimtegebruik in lokale, regionale en Vlaamse beleidsplannen. LocusFocus beoogt data samen te brengen in een informatiemodel dat de basis vormt voor een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform om slimmer locatieadvies aan bedrijven en gerichte beleidsvoering binnen lokale besturen te stimuleren.
Dankzij dit platform zullen ondernemers ook zelf beroep kunnen doen op relevante, verrijkte data en informatie in functie van hun locatievraag. Elk bedrijf is uniek en bijgevolg is elk ruimte- en locatievraagstuk dat ook. Dankzij de gebruiksvriendelijke tool en de koppeling ervan met verfijnde data en scoringsinstrumenten zullen adviserende instellingen - zoals lokale overheden en intercommunales - een grote toegevoegde waarde kunnen bieden aan de hand van snel, transparant, accuraat en onderbouwd locatieadvies.
De POM Vlaams-Brabant kan samen met VERA en Leiedal dit project realiseren dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Zowel Europa als Vlaanderen subsidiëren dit project voor 40%, elk voor een bedrag van maximaal 222.042,83 euro. Dit project is 1 van de 8 geselecteerde projecten waarbinnen lokale overheden de mogelijkheid krijgen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met behulp van digitale data en innovatieve technologie.

Nieuwsbericht 'LocusFocus voegt de data bij het woord met slim locatieadvies'

Projectfiche

LocusFocus gaat resoluut voor datagedreven locatieadvies voor bedrijven


Contact

Jana Van Rompaey
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 71 97
jana.vanrompaey@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription