Cargovil Plus vzw Vilvoorde

Voor het parkmanagement van Cargovil werd de vzw Cargovil opgericht.

In juni 2012 werd op het business park Cargovil, de vzw Cargovil opgericht met de bedoeling gezamenlijke initiatieven te structureren.

In de vzw Cargovil zijn naast de bedrijven van Cargovil ook de POM Vlaams-Brabant, de gemeenten Vilvoorde, Zemst en Grimbergen verenigd.

De rol van de vzw Cargovil is sterk bedrijfsgericht. Het beheer van de bedrijvenzone zelf blijft in handen van de POM.
Door de betrokkenheid van de POM bij de vzw wordt de link tussen terreinbeheer en parkmanagement verankerd en kan een kruisbestuiving van ideeën en acties ontstaan die preventief kunnen werken, wat de kwaliteit en de doeltreffendheid van de bedrijvenzone Cargovil ten goede komt.

In 2017 werd door de Raad van Bestuur van vzw Cargovil beslist om het werkingsgebied uit te breiden en een naamsverandering naar vzw Cargovil Plus.

Projectfiche

Cargovil Plus vzw Vilvoorde


Type

Parkmanagement

Locatie

Havendoklaan 11
1804 Vilvoorde

Contact

Jacques Devos
Provincieplein 1
3010 Leuven
016-26 71 87
jacques.devos@pomvlaamsbrabant.be

Partners

Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.