Bedrijvenpark Stone Londerzeel

POM ontwikkelt in samenwerking met Groep Bouwen 7 ha KMO gronden in Londerzeel.

PRUP
De provincie ondernam - in samenspraak met de gemeente Londerzeel - een planningsproces om het Specifiek Economisch Knooppunt Londerzeel te voorzien van de nodige bijkomende economische ruimte.
De POM volgde het planningsproces mee op en bereidt een ontwikkeling voor in samenwerking met de eigenaar van de site ‘Stone’. De site ‘Stone’ is strategisch gelegen naast de A12 binnen het Specifiek Economisch Knooppunt Londerzeel.
Een herbestemming van het hele binnen gebied rond de Stone-site was onderwerp van een provinciaal planningsproces. Samen met de gemeente Londerzeel heeft de provincie Vlaams-Brabant een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld om dit gebied tot bedrijvenzone te herbestemmen. Binnen de planningsprocedure is een uitbreiding van de site Stone vooropgesteld waardoor er potentieel in het totaal 7 ha kan ontwikkeld worden als bedrijventerrein. In 2020 werd het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan en inrichtingsplan met inplanting van de gebouwen, de groenbuffering naar de buurt en de trage verbindingen op basis van de input van de buurtvergadering nog verder aangepast.
Voor het ontwerp-RUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd met vervolgens een definitieve vaststelling op 15 december 2020.
Het PRUP werd ondertussen volledig afgerond en gepubliceerd.

Samenwerking POM - Groep Bouwen
Het groothandelsbedrijf in natuursteen Stone, zit in een reorganisatieproces en heeft zijn terreinen verkocht aan Groep Bouwen, een private projectontwikkelaar. Deze heeft reeds een akkoord met de afdeling Wegen Vlaams-Brabant voor de aanleg van een ventweg naast de A12 om zo de site op een veilige manier te ontsluiten.

De POM heeft dan ook besprekingen gevoerd met Groep Bouwen om tot een samenwerking te komen en zo een duurzame ontwikkeling van de bedrijvenzone op te starten. De onderhandelingen tussen de beide partners resulteerden in overeenkomsten en de oprichting van de specifieke projectvennootschap BV Bedrijvenpark Stone.
Er wordt gekozen voor een innovatieve groenbuffering waarbij bedrijfsunits ingepast worden onder een groentalud.

De POM gaat ook in dit project resoluut voor een duurzame en kwalitatieve economische ontwikkeling. De meerwaarde van de POM uit zich dan ook vooral op het vlak van de begeleiding van het planningsproces, de nog op te lossen mobiliteitsvraagstukken op de A12 Londerzeel-Zuid en de aan te leggen ventweg, de communicatie met de buurt en de gemeente en het toezicht op de duurzame aanleg van een KMO-park.
De realisatie van het project is in volle voorbereiding.

Projectfiche

Bedrijvenpark Stone Londerzeel


Oppervlakte

7 ha

Type

Bedrijventerreinen

Status

Nieuw, in ontwikkeling

Locatie

Autostrade 30
1840 Londerzeel

Contact

Partners

Cookies | Privacy | Proclaimer | Toegankelijkheidsverklaring
Site by Ramdesign

Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid
erkend door de Vlaamse Regering.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription