Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement Leuven

Met het oog op kennisuitwisseling en informatiedoorstroming in verband met bedrijventerreinmanagement wordt er door de Vlaamse Overheid een Kennisnetwerk opgericht met een contactpunt per provincie.

In de periode 2017 – 2019 worden provinciale contactpunten opgericht die zullen werken op basis van twee pijlers :

1. Vraaggerichte werking in het aanbieden van regio gebonden informatie en advies voor bestaande of in oprichting zijnde Bedrijventerreinverenigingen (BTV) of voor Bedrijventerreinmanagers over:
 • Structurering en organisatie
 • Financiering
 • Plan van aanpak van projecten

2. Afstemming en doorverwijzing:
 • Intern binnen Kenniscentrum Bedrijventerreinmanagement
 • Naar andere POM's
 • Naar diverse stakeholders zoals ontwikkelaars, beheerders, middenveldorganisaties, lokale overheden ed.

Voor Vlaams-Brabant wordt het contactpunt bemand door Jacques Devos van de POM.

  Projectfiche

  Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement Leuven


  Type

  Parkmanagement

  Locatie

  Provincieplein 1
  3010 Leuven

  Contact

  Claudine Carton
  Provincieplein 1
  3010 Leuven
  016-26 71 87
  claudine.carton@pomvlaamsbrabant.be

  Partners

  Met de steun van:

  Cookies | Privacy | Proclaimer | Site by Ramdesign

  Publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering.

  Cookies

  Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

  Instellingen   Info  

  OK

  Instellingen

  Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
  Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

  Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription